Το δουλοκτητικό σύστημα σε Ελλάδα και Ρώμη – Φυλετικό κράτος (Β’ Μέρος)

Της Αναστασίας Αβραμίδου* // Φυλετικό κράτος Μετά τη διάλυση του μυκηναϊκού κράτους  και τις μετακινήσεις των πληθυσμών που ακολούθησαν, η φυλετική κοινωνία, δηλ. η συγγενική-φυλετική οργάνωση, συνεχίζει να υπάρχει, όπως υπήρχε και από πριν στην Ελλάδα σε διάφορες περιοχές εκτός του μυκηναϊκού κόσμου. Χρονικά μιλάμε για τους λεγόμενους Σκοτεινούς Χρόνους ή Σκοτεινούς Αιώνες (1100-800π.Χ.), για … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το δουλοκτητικό σύστημα σε Ελλάδα και Ρώμη – Φυλετικό κράτος (Β’ Μέρος).