Το δουλοκτητικό σύστημα σε Ελλάδα και Ρώμη (Α’ Μέρος)

Της Αναστασίας Αβραμίδου* // Το θέμα του άρθρου μου είναι αρκετά ευρύ και μπορεί να το προσεγγίσει κανείς από διάφορες σκοπιές. Εγώ διάλεξα την πιο ανιαρή, με την έννοια ότι θα σταθώ κυρίως στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που καθιέρωσαν τη δουλεία, γιατί θεωρώ, ότι την ερμηνεύουν καλύτερα. Θα περιοριστώ στις εξελίξεις στον αιγιακό χώρο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το δουλοκτητικό σύστημα σε Ελλάδα και Ρώμη (Α’ Μέρος).