Περιήγηση: Ποίηση

Ποίηση
Η ΔΙΑΘΗΚΗ

η τελευταία σταγόνα στο μάτι,να μοιάζει με βόλι Η γύρη να μοιραστεί ισότιμα. Να φαγωθεί προτού χαλάσει. Να δοθούν υποτροφίες…

Ποίηση
Usurpador

29/4 /17 –  21/1/18 Δεν είχες τι  να  κάνεις  στην  στεριά! Οι  μπίζνες  του  πατέρα  φαλιρίσαν! Διέξοδος  μια  θάλασσα  πλατιά…