Περιήγηση: Κώστας Ευαγγελάτος

Εικαστικές Τέχνες
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Γράφει ο Κώστας Ευαγγελάτος // Ζωγράφος, Λογοτέχνης, Θεωρητικός της Τέχνης. Κοινές πολιτιστικές συντεταγμένες επηρεάζουν καθοριστικά την καλλιτεχνική έκφραση, που μετασχηματίζεται…

Εικαστικές Τέχνες
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Γράφει ο Κώστας Ευαγγελάτος // Εικαστικός, λογοτέχνης, θεωρητικός της σύγχρονης τέχνης Σε μια εν δυνάμει συντελούμενη παγκοσμίωση της αισθητικής κουλτούρας,…