Περιήγηση: Μιχαήλ Άγγελος

Stop Carre
«Δεμένος σκλάβος»

«Προοριζόταν για το μαυσωλείο του πάπα Ιουλίου Β΄. Η εκτέλεση του μνημείου σταμάτησε πολλές φορές και περιορίστηκε πολύ η σημασία…