Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βελτιωμένος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές

Σήμε­ρα Τετάρ­τη ανα­μέ­νο­νται βρο­χές στην Εύβοια, στις Κυκλά­δες, στην Κρή­τη και στα Δωδε­κά­νη­σα, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες στα Δωδε­κά­νη­σα και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της Κρή­της, αλλά βαθ­μιαία ο και­ρός θα παρου­σιά­σει βελ­τί­ω­ση. Ηλιο­φά­νεια θα επι­κρα­τή­σει στην υπό­λοι­πη χώρα.

Η θερ­μο­κρα­σία, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑8 έως 7 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από ‑5 έως 12, στην Ήπει­ρο από ‑5 έως 13 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑4 έως 13, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από ‑2 έως 14, στα νησιά του Ιονί­ου από 1 έως 15 βαθ­μούς και στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου από 3 έως 11 βαθ­μούς, ενώ στα Δωδε­κά­νη­σα οι μέγι­στες θα φτά­σουν στους 13 με 14 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 6 Μπο­φόρ και στα νότια πελά­γη έως 7 Μπο­φόρ. Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ θα πνέ­ουν στο Ιόνιο.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις το πρωί στα βόρεια και ανα­το­λι­κά. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις 3–5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 3 έως 11 βαθ­μούς, αλλά στα βόρεια και δυτι­κά θα δια­τη­ρη­θεί 2–3 βαθ­μούς χαμηλότερα.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια και χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες νωρίς το πρωί. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 3–5 Μπο­φόρ και ενδε­χο­μέ­νως στα ανοι­κτά του Θερ­μαϊ­κού τοπι­κά 6 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στην πόλη θα κυμαν­θεί από 1 έως 10 βαθ­μούς, αλλά περι­φε­ρεια­κά της πόλης οι ελά­χι­στες θα είναι 3–4 βαθ­μούς χαμηλότερες.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο