Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγνωστος Στρατιώτης: Συνελήφθη ένοπλος που απειλούσε να ανοίξει πυρ

Πανι­κός τα ξημε­ρώ­μα­τα στο Σύνταγ­μα όπου συνε­λή­φθη ένο­πλος, ο οποί­ος απει­λού­σε να ανοί­ξει πυρ.

Ο άνδρας εμφα­νί­στη­κε λίγο πριν από τις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της στο μνη­μείο του Αγνώ­στου Στρα­τιώ­τη, μπρο­στά από τη Βου­λή, κρα­τώ­ντας ένα πανό και μια καραμπίνα.

Αμέ­σως σήμα­νε συνα­γερ­μός στην αστυ­νο­μία, η οποία απέ­κλει­σε το σημείο, ενώ απο­μα­κρύν­θη­καν και οι Εύζωνες.

Στο σημείο έσπευ­σαν δια­πραγ­μα­τευ­τές και τα ΕΚΑΜ, ενώ όλοι οι γύρω δρό­μοι είχαν απο­κλει­στεί από δεκά­δες περιπολικά.

Στις 04:40, δύο ομά­δες των ΕΚΑΜ περι­κύ­κλω­σαν τον ένο­πλο και κατά­φε­ραν να τον αφο­πλί­σουν και να τον συλ­λά­βουν, οδη­γώ­ντας τον στη ΓΑΔΑ.

Μετά τις 5:00 το πρωί άνοι­ξαν οι δρό­μοι γύρω από το Σύνταγ­μα, ενώ επέ­στρε­ψαν και οι Εύζω­νες στο μνημείο.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο