Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άρειος Πάγος: Απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές στο φασιστικό μόρφωμα «Έλληνες» του Κασιδιάρη

Την απα­γό­ρευ­ση της συμ­με­το­χής στις εκλο­γές του φασι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος «Έλλη­νες» του κατα­δι­κα­σμέ­νου, ναζι­στή εγκλη­μα­τία Ηλία Κασι­διά­ρη απο­φά­σι­σε ο Άρειος Πάγος.

Αντί­θε­τα, εγκρί­θη­κε η συμ­με­το­χή του κόμ­μα­τος του πρώ­ην αντιει­σαγ­γε­λέα Αν. Κανελ­λό­που­λου, ο οποί­ος αρχι­κά είχε συμ­φω­νή­σει να είναι «μπρο­στι­νός» του κόμ­μα­τος Κασι­διά­ρη, αλλά στη συνέ­χεια απο­φά­σι­σε να ηγη­θεί άλλου κόμματος.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο