Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άστατος ο καιρός, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή επιπλέον άνοδο

Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το από­γευ­μα θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές στα νησιά του Ιονί­ου, την Ηπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, τη δυτι­κή και νότια Πελο­πόν­νη­σο, τη Θρά­κη, τα νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, τα Δωδε­κά­νη­σα, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη. Τις βρα­δι­νές ώρες τα φαι­νό­με­να στα δυτι­κά θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Η ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη και πιθα­νώς να σημειω­θούν τοπι­κές ομίχλες.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και βαθ­μιαία στα πελά­γη τοπι­κά 6 μποφόρ.

Ανο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας ως προς τις ελά­χι­στες τιμές.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το από­γευ­μα θα σημειω­θούν σπο­ρα­δι­κές βρο­χές στη Θράκη.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και βαθ­μιαία από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 4 στα ανα­το­λι­κά έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα είναι 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το από­γευ­μα θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές, που τις βρα­δι­νές ώρες θα εντα­θούν και θα σημειω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και βαθ­μιαία στο Ιόνιο τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου θα είναι 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το βρά­δυ στη νότια Πελο­πόν­νη­σο θα σημειω­θούν σπο­ρα­δι­κές βρο­χές και τη νύχτα πιθα­νώς σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και βαθ­μιαία από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το από­γευ­μα θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και τη νύχτα στα δυτι­κά πιθα­νώς σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και βαθ­μιαία νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το από­γευ­μα θα σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και βαθ­μιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξηθούν.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και βαθ­μιαία από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξηθούν.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και από το μεση­μέ­ρι από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξηθούν.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο