Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβρος: «Καλύτερη εικόνα» παρουσιάζει σήμερα η φωτιά στη Λευκίμη (ΦΩΤΟ)

«Καλύ­τε­ρη εικό­να» παρου­σιά­ζει σήμε­ρα η μεγά­λη φωτιά που ξέσπα­σε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής (9/7) στη Λευ­κί­μη Έβρου και πλέ­ον οι κάτοι­κοι έχουν επι­στρέ­ψει στα σπί­τια τους, ύστε­ρα από την εκκέ­νω­ση του οικι­σμού που είχε ειση­γη­θεί η πυρο­σβε­στι­κή υπηρεσία.

Από το πρωί σήμε­ρα, όπως επι­ση­μάν­θη­κε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία, βρί­σκο­νται στον αέρα ένα ελι­κό­πτε­ρο και δύο αερο­σκά­φη τύπου πετζε­τέλ, με στό­χο να ελέγ­ξουν τις ενερ­γές εστί­ες και να περιο­ρί­σουν το μέτω­πο. Από εδά­φους, στο έργο της κατά­σβε­σης συμ­με­τέ­χουν 28 οχή­μα­τα, 90 πυρο­σβέ­στες και πεζο­πό­ρο τμή­μα με τέσ­σε­ρις ομάδες.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο