Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: «Βουτιά» 10 βαθμών το θερμόμετρο

Επι­δεί­νω­ση προ­βλέ­πε­ται να παρου­σιά­σει ο και­ρός στη χώρα μας από σήμε­ρα το από­γευ­μα (Δευ­τέ­ρα 07-02-2022) έως τις πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της (09–02-2022), με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους θυελ­λώ­δεις ανέ­μους εντά­σε­ως 8 με 10 μπο­φόρ, τις κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, τις πρό­σκαι­ρα πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις σε κεντρι­κά και βόρεια και την αισθη­τή πτώ­ση της θερμοκρασίας.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Α. Δευτέρα (07–02-2022)

α) Θυελ­λώ­δεις βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι θα επι­κρα­τή­σουν στα δυτι­κά από τις βρα­δι­νές ώρες, που η έντα­σή τους θα φτά­νει τα 8 με 9 μποφόρ.

β) Βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές θα εκδη­λω­θούν από το από­γευ­μα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπει­ρο, οι οποί­ες τη νύχτα θα επε­κτα­θούν στη Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη, τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, το νότιο Ιόνιο, τη Στε­ρεά, την Πελο­πόν­νη­σο και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου.

Χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές θα σημειω­θούν από το βρά­δυ στη δυτι­κή Μακε­δο­νία και στα ορει­νά — ημιο­ρει­νά της Ηπεί­ρου και βαθ­μιαία της κεντρι­κής και ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Θράκης.

Β. Τρίτη (08–02-2022)

α) Σε όλη τη χώρα θα πνέ­ουν θυελ­λώ­δεις βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι εντά­σε­ως 8 με 10 μποφόρ.

β) Κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια της ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας, της Θρά­κης και της Θεσ­σα­λί­ας, στις Σπο­ρά­δες, στην Εύβοια, στα νησιά του βόρειου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, βαθ­μιαία στα Δωδε­κά­νη­σα και από το μεση­μέ­ρι στις Κυκλά­δες και την Κρήτη.

Χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές θα σημειω­θούν στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας, της Θρά­κης και της Εύβοιας.

Τα φαι­νό­με­να στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη θα εξα­σθε­νή­σουν γρή­γο­ρα και το από­γευ­μα θα στα­μα­τή­σουν, ενώ στα­δια­κά μέχρι το βρά­δυ θα περιο­ρι­στούν στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδεκάνησα.

γ) Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει αισθη­τή πτώ­ση κατά 8 με 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου στη βόρεια και την κεντρι­κή Ελλάδα.

Γ. Τετάρ­τη (09–02-2022)

α) Τις πρω­ι­νές ώρες θα δια­τη­ρη­θούν οι θυελ­λώ­δεις βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί άνε­μοι με έντα­ση τοπι­κά τα 9 μπο­φόρ στο κεντρι­κό και νότιο Αιγαίο, βαθ­μιαία όμως θα περιο­ρι­στούν στα νοτιο­α­να­το­λι­κά και από το μεση­μέ­ρι θα εξασθενήσουν.

β) Τις πρω­ι­νές ώρες θα εκδη­λω­θούν ισχυ­ρές βρο­χές κατά τόπους στις Κυκλά­δες και τη βόρεια Κρήτη.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο