Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για το Δεκαπενταύγουστο: Καταιγίδες και χαλάζι

Έκτα­κτο δελ­τίο και­ρού εξέ­δω­σε πριν από λίγο η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπηρεσία.

Πρό­σκαι­ρη μετα­βο­λή του και­ρού προ­βλέ­πε­ται από αργά το από­γευ­μα του Δεκα­πε­νταύ­γου­στου στη βόρεια Ελλά­δα με βρο­χές και καται­γί­δες  κατά τόπους ισχυ­ρές, που θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις και πρό­σκαι­ρα από ισχυ­ρούς ανέμους.

Συγκε­κρι­μέ­να, τα έντο­να φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν τη Μακε­δο­νία, κυρί­ως την Κεντρι­κή και την Ανα­το­λι­κή, από αργά το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του (15–08-2020) μέχρι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής (16–08-2020), οπό­τε θα επε­κτα­θούν πρό­σκαι­ρα και στη Θρά­κη και βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.

Από τις απο­γευ­μα­τι­νές και μέχρι τις βρα­δι­νές ώρες της Κυρια­κής  θα εκδη­λω­θούν εκ νέου έντο­να φαι­νό­με­να στην Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Μακεδονία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο