Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού — Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός στην Κρή­τη σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (09–11-2020) από αργά το από­γευ­μα, με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που θα συνο­δεύ­ο­νται κατά τόπους από ισχυ­ρούς ανέ­μους και πιθα­νώς χαλαζοπτώσεις.

Τις βρα­δι­νές ώρες τα έντο­να φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν και τις νοτιό­τε­ρες περιο­χές των Δωδε­κα­νή­σων (κυρί­ως την Κάσο και την Κάρπαθο).

Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται από τις μεσημ­βρι­νές ώρες της Τετάρ­της (11–11-2020).

Η νέα επι­δεί­νω­ση έρχε­ται λίγες ώρες μετά τα πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να που σημειώ­θη­καν το Σάβ­βα­το στο Ορο­πέ­διο Λασι­θί­ου και σε περιο­χές του Καστε­λί­ου Πεδιά­δος από την έλλει­ψη των αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων. Στις πλη­γεί­σες περιο­χές βρέ­θη­κε από την πρώ­τη στιγ­μή κλι­μά­κιο του ΚΚΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο