Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού — Πώς θα εξελιχθεί το κύμα κακοκαιρίας

Επι­δεί­νω­ση από τα βορειο­δυ­τι­κά προς τα νοτιο­α­να­το­λι­κά προ­βλέ­πε­ται να παρου­σιά­σει ο και­ρός στη χώρα μας από την Τρί­τη 22-02-2022 έως το από­γευ­μα της Πέμ­πτης 24-02-2022 με κυριό­τε­ρο χαρα­κτη­ρι­στι­κό τις κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καταιγίδες.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν:

α. Στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά την Τρί­τη από το πρωί και μέχρι το απόγευμα.

β. Στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Τρίτης.

γ. Στη Θεσ­σα­λία και τις Σπο­ρά­δες από νωρίς το από­γευ­μα της Τρί­της και μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

δ. Στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νία από το από­γευ­μα της Τρί­της έως νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

ε. Στη Θρά­κη και την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία τη νύχτα Τρί­της προς Τετάρτη.

στ. Στην κεντρι­κή και βόρεια Εύβοια από το πρωί έως το από­γευ­μα της Τετάρτης.

ζ. Στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες της Τετάρ­της έως το μεση­μέ­ρι της Πέμπτης.

Επι­πλέ­ον:

1. Χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές θα σημειώ­νο­νται από το από­γευ­μα της Τρί­της και μέχρι τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τετάρ­της στη δυτι­κή Μακε­δο­νία και στα ορει­νά — ημιο­ρει­νά της Ηπεί­ρου, της κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Θεσσαλίας.

2. Την Τετάρ­τη θα επι­κρα­τή­σουν βόρειοι θυελ­λώ­δεις άνε­μοι εντά­σε­ως 8 μπο­φόρ, στο Ιόνιο από την αρχή της ημέ­ρας και στο Αιγαίο από το μεση­μέ­ρι. Την Πέμ­πτη οι βόρειοι άνε­μοι θα εξα­σθε­νή­σουν βαθ­μιαία στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο πρό­σκαι­ρα θα φτά­σουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

3. Η θερ­μο­κρα­σία την Τετάρ­τη θα σημειώ­σει πτώ­ση κατά 5 με 7 βαθ­μούς Κελ­σί­ου κυρί­ως στα ανατολικά.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο