Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Μετα­βο­λή του και­ρού προ­βλέ­πε­ται την Πέμ­πτη (21–05-2020) από τα δυτι­κά και βόρεια, με βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές, που θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις και πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρούς ανέ­μους, καθώς και αισθη­τή πτώ­ση της θερμοκρασίας.

Πιο ανα­λυ­τι­κά σύμ­φω­να με την ΕΜΥ:

Την Πέμ­πτη (21–05-2020) βρο­χές και βαθ­μιαία καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στη δυτι­κή, κεντρι­κή και βόρεια χώρα, που από τις μεσημ­βρι­νές ώρες στη Μακε­δο­νία, την Ήπει­ρο, τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, τη Στε­ρεά και την Εύβοια θα εντα­θούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται στην Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά από νωρίς το βρά­δυ, ενώ στις υπό­λοι­πες περιο­χές, από τις πρω­ι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής (22–05-2020).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο