Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού — Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Πρό­σκαι­ρη επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από σήμε­ρα το βρά­δυ έως και τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας με κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες στη βόρεια και κεντρι­κή Ελλά­δα, που θα συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών, από χαλα­ζο­πτώ­σεις και ισχυ­ρούς ριπαί­ους ανέ­μους κατά τη διάρ­κεια των φαινομένων.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Από σήμε­ρα το βρά­δυ (04–09-2022) μέχρι και τις πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας (05–09-2022) ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προ­βλέ­πο­νται στη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακεδονία.

Αύριο Δευ­τέ­ρα (05–09-2022) τα ισχυ­ρά φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες και βαθ­μιαία τη βόρεια Εύβοια, τη Βοιω­τία και τη Φθιώ­τι­δα. Τα φαι­νό­με­να στα­δια­κά από το μεση­μέ­ρι και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο