Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο καιρού: Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νότιοι άνεμοι από αύριο — Ποιες περιοχές θα πληγούν

Επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από αύριο το από­γευ­μα από τα βορειο­δυ­τι­κά, και βαθ­μιαία έως και το βρά­δυ της Κυρια­κής (11/12) στην υπό­λοι­πη χώρα, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που θα συνο­δεύ­ο­νται τοπι­κά από χαλα­ζο­πτώ­σεις και θυελ­λώ­δεις νότιους ανέμους.

Σύμ­φω­να με έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης και­ρού της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας (ΕΜΥ):

 

1. Από το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του (10/12) ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προ­βλέ­πο­νται στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, από το βρά­δυ στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τη δυτι­κή Μακε­δο­νία, τα δυτι­κά τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας, την κεντρι­κή Στε­ρεά και από τη νύχτα στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο (κυρί­ως στα νότια τμή­μα­τά της).

Σημειώ­νε­ται ότι τα φαι­νό­με­να κατά τη διάρ­κεια της νύχτας στην Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο και τα δυτι­κά τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας θα είναι ιδιαί­τε­ρα έντονα.

2. Την Κυρια­κή (11/12) ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται

α) στις προ­α­να­φερ­θεί­σες περιο­χές μέχρι νωρίς το απόγευμα

β) στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από τις προ­με­σημ­βρι­νές μέχρι και τις βρα­δι­νές ώρες

γ) στα Δωδε­κά­νη­σα από το από­γευ­μα μέχρι αργά τη νύχτα

δ) στις Κυκλά­δες και την Κρή­τη τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες

3. Προ­βλέ­πο­νται θυελ­λώ­δεις νότιοι άνε­μοι 7 με 8 και την Κυρια­κή, κυρί­ως στο κεντρι­κό και βόρειο Αιγαίο, τοπι­κά έως 9 μποφόρ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο