Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη: Στη Λάρισα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας την Τετάρ­τη 28 Φλε­βά­ρη, ανή­με­ρα της συμπλή­ρω­σης ενός χρό­νου από το έγκλη­μα στα Τέμπη, θα βρε­θεί στη Λάρι­σα στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου και άλλων φορέ­ων στην κεντρι­κή πλα­τεία της πόλης και θα κάνει δηλώ­σεις στις 10.30 π.μ.

Νωρί­τε­ρα, στις 10 π.μ. θα επι­σκε­φθεί το σημείο του τρα­γι­κού δυστυ­χή­μα­τος, όπου θα κατα­θέ­σει λου­λού­δια στη μνή­μη των 57 αθώ­ων θυμάτων.

ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ 💥 Απο­φά­σεις ρεκόρ από 37 Εργα­τι­κά Κέντρα και 22 Ομο­σπον­δί­ες _Aπεργούμε και δια­δη­λώ­νου­με σε όλη τη χώρα για τις ζωές μας!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο