Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα κατάμεστο πάρκο «Τρίτση» όπως δεν το έχουμε ξαναδεί — Το αδιαχώρητο παντού! (ΦΩΤΟ)

Συνε­χώς συρ­ρέ­ει κόσμος στο πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης». Μετά την συγκλο­νι­στι­κή πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση, η «σκυ­τά­λη» πέρα­σε στις συναυλίες…

Ένα κατά­με­στο πάρ­κο «Τρί­τση» όπως δεν το έχου­με ξανα­δεί. Παντού επι­κρα­τεί το αδια­χώ­ρη­το. Σε όλες τις Σκη­νές και τα Στέ­κια, στους δια­δρό­μους, στα περί­πτε­ρα, στα μπαρ!!!

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο