Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα ντοκιμαντέρ με αφορμή την απεργία στην Ελληνική Χαλυβουργία

lokomotiva

 

“NON OMNIS MORIAR” DOC 2014
Ένα ντο­κι­μα­ντέρ με αφορ­μή την απερ­γία στην Ελλη­νι­κή Χαλυβουργία

Από 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στους κινηματογράφους
ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema
ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema

Μετά από δυο χρό­νια προ­σπά­θειας ολο­κλη­ρώ­θη­κε το ντο­κι­μα­ντέρ «NON OMNIS MORIAR» από την κολε­κτί­βα «Lokomotiva», σε σκη­νο­θε­σία της Θεο­δο­σί­ας Γραμ­μα­τι­κού. Στο ντο­κι­μα­ντέρ φωτί­ζο­νται, πτυ­χές που έκα­ναν αυτόν τον αγώ­να τόσο ξεχωριστό.
Ο τίτλος του «NON OMNIS MORIAR», είναι μια λατι­νι­κή έκφρα­ση και σημαί­νει δεν θα πεθά­νω ολό­κλη­ρος, (κάτι θα μεί­νει από εμέ­να). Αυτό θέλει να ανα­δεί­ξει το ντο­κι­μα­ντέρ. Βασι­ζό­με­νο στον χρό­νο ακο­λου­θεί την εξέ­λι­ξη της απεργίας.
9 μήνες απερ­γία, 9 μήνες καταγραφής.

Σκη­νο­θε­σία: Θεο­δο­σία Γραμματικού
Σενά­ριο: Φώτης Μιχαλόπουλος
Επι­μέ­λεια σενα­ρί­ου: Θεο­δο­σία Γραμματικού
Κώστας Σταματόπουλος
Διεύ­θυν­ση φωτο­γρα­φί­ας: Θεο­δο­σία Γραμ­μα­τι­κού – Χρή­στος Γιάννου
Διεύ­θυν­ση παρα­γω­γής: Κώστας Σταματόπουλος
Μοντάζ: Σωτή­ρης Γκέ­κας – Γιώρ­γος Διδυμιώτης
Παραγωγή:Λοκομοτίβα
Χρή­στος Γιάννου
TRAILER: http://vimeo.com/113800837
SITE: http://nonomnismoriarfilm.weebly.com/

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο