Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα ποίημα «Για την ισοτιμία της γυναίκας»

Το «Ατέ­χνως» τιμά τη Μέρα της Γυναί­κας (3)

Γρά­φει η Ελέ­νη Κακνα­βά­του //

Για την ισο­τι­μία της γυναίκας

ΓΥΝΑΙΚΑ,
Στά­σου όρθια δίπλα στο σύντρο­φό σου,
δίπλα στους συντρό­φους, τις συντρόφισσες,
δίπλα στα παι­διά και τα εγγό­νια σου,
σαν τα κορί­τσια στο βουνό
και τα που­λιά στο βάλτο,
που δε λύγισαν,
για­τί είχαν πολύ τη ΖΩΗ
ΑΓΑΠΗΣΕΙ !!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο