Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένοχος ο αστυνομικός για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Το δικα­στή­ριο της Μινε­ά­πο­λης έκρι­νε ένο­χο τον Ντέ­ρεκ Σόβιν, τον 45χρονο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κό για τη δολο­φο­νία του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ τον περα­σμέ­νο Μάιο. Το 12μελες σώμα ενόρ­κων ανά­γνω­σε την ετυ­μη­γο­ρία του λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα ώρα Ελλά­δας κρί­νο­ντας τον Σόβιν ένο­χο και για τις τρεις κατη­γο­ρί­ες που δικα­ζό­ταν, για ανθρω­πο­κτο­νία, ακού­σια ανθρω­πο­κτο­νία και βιαιοπραγία.

Η ανα­κοί­νω­ση της ετυ­μη­γο­ρί­ας σκόρ­πι­σε έκρη­ξη χαράς μέσα στην αίθου­σα του δικαστηρίου.

Ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός μετα­φέρ­θη­κε αμέ­σως μετά την ανά­γνω­ση της από­φα­σης εκτός της αίθου­σας του δικα­στη­ρί­ου με χει­ρο­πέ­δες και θα οδη­γη­θεί στη φυλα­κή. Ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας του Φλόιντ χαι­ρέ­τι­σε την ετυ­μη­γο­ρία, κάνο­ντας λόγο για ένα «σημείο καμπής στην ιστορία».

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο