Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έπιασε… βροχή μέσα σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη (VIDEO)

Μάρ­τυ­ρες ενός ασυ­νή­θι­στου φαι­νο­μέ­νου έγι­ναν το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας του Πάσχα επι­βά­τες στο δρο­μο­λό­γιο από Κατε­ρί­νη προς Θεσσαλονίκη.

Όπως φαί­νε­ται σε βίντεο που κατέ­γρα­ψαν οι επι­βά­τες και έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το Voria.gr, καθό­λη τη διάρ­κεια του ταξι­διού η ορο­φή του λεω­φο­ρεί­ου των ΚΤΕΛ Πιε­ρί­ας έμπα­ζε νερό εν μέσω καταρ­ρα­κτώ­δους βρο­χής τόσο από την αρι­στε­ρή πλευ­ρά της γαλα­ρί­ας όσο και από το παρά­θυ­ρο που υπάρ­χει στην οροφή.

Το περι­στα­τι­κό σχο­λί­α­σαν στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ορι­σμέ­νοι επι­βά­τες οι οποί­οι μάλι­στα έκα­ναν λόγο και για ένα ασφυ­κτι­κό γεμά­το λεωφορείο.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο