Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έστησε πάγκο ο Banksy στη Βενετία

«Στή­νο­ντας τον πάγκο μου στην Μπιε­νά­λε της Βενε­τί­ας. Παρά το ότι είναι το μεγα­λύ­τε­ρο και το πιο υψη­λού κύρους καλ­λι­τε­χνι­κό γεγο­νός στον κόσμο, για κάποιον λόγο δεν με προ­σκά­λε­σαν ποτέ». Με αυτή τη λεζά­ντα, ο καλ­λι­τέ­χνης δρό­μου Banksy ανήρ­τη­σε προ­σφά­τως στον λογα­ρια­σμό του στο Instagram βίντεο για τον πάγκο που έστη­σε δίπλα σε κανά­λι της λιμνο­θά­λασ­σας κατά τη διάρ­κεια της Μπιε­νά­λε Τέχνης 2018 στη Βενετία.

Το βίντεο του Banksy δεί­χνει κάποιον άγνω­στο να στή­νει τα έργα τέχνης του στον δρό­μο. Οι πίνα­κες, από κοι­νού, απει­κο­νί­ζουν ένα μεγά­λο κρουα­ζιε­ρό­πλοιο το οποίο περι­τρι­γυ­ρί­ζουν γόν­δο­λες. Μπρο­στά από τον πάγκο του, σε μιαν άκρη, ο καλ­λι­τέ­χνης έχει βάλει μια μικρή πινα­κί­δα στην οποία ανα­γρά­φε­ται «Venice in Oil». Την προ­σο­χή των περα­στι­κών τρα­βούν οι πίνα­κες, αλλά τον άγνω­στο καλ­λι­τέ­χνη πλη­σιά­ζουν αστυ­νο­μι­κοί που του ζητούν να ξεστή­σει μιας και δεν έχει σχε­τι­κή άδεια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο