Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφτασε και στη χώρα μας το κρουστικό κύμα από την έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα στον Ειρηνικό

Πολ­λοί μετε­ω­ρο­λο­γι­κοί σταθ­μοί του δικτύ­ου του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών-meteo κατέ­γρα­ψαν τη δια­κύ­μαν­ση της ατμο­σφαι­ρι­κής πίε­σης που σχε­τί­ζε­ται με την έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου Hunga Tonga-Hunga Ha’apai της νήσου Τόν­γκα στον Ειρη­νι­κό, η οποία σημειώ­θη­κε στις 07:10 το πρωί του Σαβ­βά­του 15/01 ώρα Ελλάδας.

Στις 10 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του η ατμο­σφαι­ρι­κή πίε­ση στην Ελλά­δα ανέ­βη­κε ξαφ­νι­κά κατά 2 μονά­δες (hPa) και αμέ­σως υπο­χώ­ρη­σε κατά 4 μονά­δες, μέχρι να ισορ­ρο­πή­σει εκ νέου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο