Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Διονύσης Βαλάσης

Έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή ο σύντρο­φος, εικα­στι­κός Διο­νύ­σης Βαλά­σης, σύζυ­γος της συγ­γρα­φέα Ζωής Βαλάση.

Ο Δ. Βαλά­σης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1939 και υπήρ­ξε βιβλιο­δέ­της τέχνης, εικο­νο­γρά­φος, επι­με­λη­τής καλ­λι­τε­χνι­κών εκδό­σε­ων και συγ­γρα­φέ­ας, καθώς και πανε­πι­στη­μια­κός καθη­γη­τής της Τέχνης του Βιβλίου.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο