Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Έφυγε” από τη ζωή ο ηθοποιός Θέμης Μάνεσης

«Έφυ­γε» από τη ζωή, σε ηλι­κία 72 ετών, ο ηθο­ποιός Θέμης Μάνε­σης. Το τελευ­ταίο διά­στη­μα ο γνω­στός ηθο­ποιός νοση­λευό­ταν με καρ­διο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα σε κλι­νι­κή της Αθήνας.

Ο Θέμης Μάνε­σης είχε ξεχω­ρί­σει μέσα από τους ρόλους του σε πολ­λές κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες και τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές, όπως «Oι Αυθαί­ρε­τοι» και «Δύο Ξένοι», ενώ πιο πρό­σφα­τη ήταν η συμ­με­το­χή του το 2014 στη σει­ρά του Alpha «Μην αρχί­ζεις τη Μουρμούρα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο