Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή ο μουσικός Δημήτρης Ατζέμης

Έφυ­γε από τη ζωή, το βρά­δυ της Τρί­της, ο βιρ­τουό­ζος του μπου­ζου­κιού Δημή­τρης Ατζέ­μης. Υπήρ­ξε, εκτός των άλλων, δάσκα­λος του μπου­ζου­κιού και στα­θε­ρός συνερ­γά­της του Σταύ­ρου Κου­γιουμ­τζή, παί­ζο­ντας, επί σει­ρά ετών, μπου­ζού­κι στην ορχή­στρα του. Ήταν δάσκα­λος στο 10ο δημο­τι­κό σχο­λείο Συκεών.

Σε ανάρ­τη­σή του στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα, ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος έγρα­ψε: «Ο Δημή­τρης Ατζέ­μης μας άφη­σε σήμε­ρα. Ένας από τους καλύ­τε­ρους μου­σι­κούς και δασκά­λους της πόλης μας! Παρά­δειγ­μα ήθους, ευγέ­νειας και καλο­σύ­νης! Ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος πεν­θεί. Αγα­πη­μέ­νε μας Δημή­τρη καλό ταξί­δι! Θα σε θυμό­μα­στε πάντα. Τα θερ­μό­τε­ρά μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και στους οικεί­ους. Οι συνά­δελ­φοί σου».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο