Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ3 Απόστολος Τσιτσούλης

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία εξή­ντα ετών ο σκη­νο­θέ­της της ΕΤ3 Από­στο­λος Τσιτσούλης.

Ο επί σει­ρά ετών σκη­νο­θέ­της του τρί­του κανα­λιού της δημό­σιας τηλε­ό­ρα­σης άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή στον ύπνο του και βρέ­θη­κε νεκρός, σήμε­ρα το πρωί, από το γιό του.

Οπως έγι­νε γνω­στό και όπως και ο ίδιος ο Α. Τσι­τσού­λης είχε ανα­φέ­ρει χθες σε ανάρ­τη­ση του στο λογα­ρια­σμό του σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, τον ταλαι­πω­ρού­σε έντο­να μια ίωση και λάμ­βα­νε αντι­πυ­ρε­τι­κά και βιτα­μί­νες για να την αντι­με­τω­πί­σει, ενώ δήλω­νε ότι η κατά­στα­ση της υγεί­ας του, εξαι­τί­ας αυτής της ίωσης, δεν ήταν καλή.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρί­τη στα Κοι­μη­τή­ρια της Θέρμης.

 

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο