Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» η συντρόφισσα Ελένη Βούλγαρη — Γκολέμα

Οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ στην Ηλιού­πο­λη με θλί­ψη απο­χαι­ρε­τούν τη συντρό­φισ­σα Ελέ­νη Βούλ­γα­ρη Γκο­λέ­μα που έφυ­γε χθες από τη ζωή.

Η συντρό­φισ­σα Ελέ­νη μέχρι το τέλος της ζωής της ήταν μέλος του κόμ­μα­τος, και παρά την ασθέ­νεια της, ήταν στην πρώ­τη γραμμή.

«Πέτρι­να χρό­νια» – Όταν η ζωή, ο αγώ­νας, το όρα­μα και ο έρω­τας γίνο­νται τέχνη

Η ται­νία του Παντε­λή Βούλ­γα­ρη «Τα πέτρι­να χρό­νια» είναι βασι­σμέ­νη στη ζωή της μαζί με τον σύντρο­φό της Μπά­μπη Γκολέμα.

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο