Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» ο Άντι Φλέτσερ, ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 60 ετών ο Άντι Φλέ­τσερ, ιδρυ­τι­κό μέλος των Depeche Mode, όπως ανα­κοί­νω­σε το συγκρό­τη­μα της εναλ­λα­κτι­κής ροκ μουσικής.

Σε ανάρ­τη­σή τους στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, οι Depeche Mode αναφέρουν:

«Είμα­στε συγκλο­νι­σμέ­νοι και γεμά­τοι ανεί­πω­τη θλί­ψη εξαι­τί­ας του πρό­ω­ρου χαμού του αγα­πη­μέ­νου μας φίλου, μέλους της οικο­γέ­νειας και του συγκρο­τή­μα­τος, Άντι “ Φλετς” Φλέ­τσερ. Ο Φλετς είχε μια πραγ­μα­τι­κά χρυ­σή καρ­διά και ήταν πάντα εκεί όταν χρεια­ζό­σουν υπο­στή­ρι­ξη, μια ζωη­ρή συζή­τη­ση, αρκε­τό γέλιο ή μια κρύα μπύ­ρα. Οι καρ­διές μας είναι με την οικο­γέ­νειά του και σας ζητά­με να τους κρα­τή­σε­τε στη σκέ­ψη σας και να σεβα­στεί­τε την ιδιω­τι­κό­τη­τά τους σε αυτήν τη δύσκο­λη στιγμή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο