Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έχουμε επιθεωρήσει τον ουρανό μέσα και έξω. Δεν βρέθηκαν θεοί ή άγγελοι»

Σοβιε­τι­κές αφί­σες εκστρα­τεί­ας κατά της θρησκείας.

bOGA NET

1. «Δεν υπάρ­χει Θεός!»

BOGA 1
2. «Η θρη­σκεία είναι δηλη­τή­ριο! Προ­στα­τέψ­τε τα παιδιά!»

BOGA4
3. «Έχου­με επι­θε­ω­ρή­σει τον ουρα­νό μέσα και έξω. Δεν βρέ­θη­καν θεοί ή άγγελοι».

BOGA3
4. «Γυναί­κες! Ξεφύ­γε­τε από τις θρη­σκευ­τι­κές παγί­δες! Χτί­στε τον σοσιαλισμό!»

Πηγή

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο