Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγγλία: Συγκίνηση και δάκρυα για τον 6χρονο Άρθουρ στα γήπεδα της Premier League

Σε μια σει­ρά αγώ­νες της αγγλι­κής Premier League οι φίλα­θλοι τίμη­σαν τη μνή­μη του εξά­χρο­νου Άρθουρ Λαμπί­νιο Χιουζ ο οποί­ος πέθα­νε έπει­τα από κακο­ποί­η­ση που υπέ­στη από την μητριά του.

Ο θάνα­τος του μικρού Άρθουρ που συγκλό­νι­σε τη Βρε­τα­νία δεν άφη­σε ανη­πη­ρέ­α­στο το ποδόσφαιρο.

Στον αγώ­να Έβερ­τον-Άρσε­ναλ το ματς διε­κό­πη στο 6′ λεπτό (συμ­βο­λί­ζο­ντας την ηλι­κία του άτυ­χου παι­διού) και κρα­τή­θη­κε ενός λεπτού σιγή, με τους φιλά­θλους να ξεσπούν σε παρα­τε­τα­μέ­νο χειροκρότημα.

Την ίδια στιγ­μή, στις οθό­νες του Γκού­ντι­σον Παρκ (έδρα της Έβερ­τον) προ­βάλ­λο­νταν η φωτο­γρα­φία του Άρθουρ, προ­κα­λώ­ντας συγκί­νη­ση σε όλο το γήπεδο.

Το ίδιο συνέ­βη και στον αγώ­να της Τότε­ναμ με τη Νόρ­γουιτς Σίτυ, με τους φιλά­θλους να χει­ρο­κρο­τούν όρθιοι μετά το τέλος του αγώνα.

Η ομά­δα Μπίρ­μιν­χαμ Σίτυ — η αγα­πη­μέ­νη του εξά­χρο­νου — τύπω­σε μπλού­ζες που έγρα­φαν “Σ’ αγα­πού­με Άρθουρ”, ενώ πριν τον αγώ­να με την Μίλ­γουολ άφη­σαν συμ­βο­λι­κά δίπλα στο τέρ­μα του γηπέ­δου μια φανέ­λα της ομά­δας με το νού­με­ρο έξι.

Ανά­λο­γες εκδη­λώ­σεις μνή­μης έγι­ναν και σε άλλα παι­χνί­δια της Premier League.

Η μητριά και ο πατέ­ρας του 6χρονου τον ανά­γκα­σαν να λιμο­κτο­νεί, ενώ τον τάι­ζαν με το ζόρι πιά­τα γεμά­τα αλά­τι. Επι­πλέ­ον, τον άφη­ναν μόνο του για πάνω από 14 ώρες την ημέ­ρα κατά τους τελευ­ταί­ους μήνες της ζωής του. Πριν λίγες ημέ­ρες, το δικα­στή­ριο έκρι­νε ένο­χη τη μητριά-τέρας του Άρθουρ κατα­δι­κά­ζο­νταν σε ισό­βια φυλά­κι­ση, ενώ ο 29χρονος πατέ­ρας του θα εκτί­σει ποι­νή 21 χρόνων.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο