Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγνωστοι ξυλοκόπησαν έξω από το σπίτι του τον Σεμέδο του Ολυμπιακού

Θύμα­τα ξυλο­δαρ­μού έπε­σαν o ποδο­σφαι­ρι­στής του Ολυ­μπια­κού Ρού­μπεν Σεμέ­δο και ένας φίλος του, λίγο πριν από τα μεσά­νυ­χτα, στην περιο­χή της Γλυφάδας.

Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία τους στην ΕΛΑΣ, τρία άτο­μα που είχαν καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που τους και κρα­τού­σαν ρόπα­λα τους επι­τέ­θη­καν και τους χτύ­πη­σαν άγρια έξω από την πολυ­κα­τοι­κία όπου δια­μέ­νει ο ποδο­σφαι­ρι­στής. Αμέ­σως μετά οι δρά­στες τρά­πη­καν σε φυγή, ενώ ο ποδο­σφαι­ρι­στής ειδο­ποί­η­σε την Αμε­ση Δρά­ση. Σημειώ­νε­ται, ότι στο σημείο πήγε και ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ. Η ΕΛΑΣ διε­νερ­γεί έρευ­να για το περιστατικό.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι ο Ρού­μπεν Σεμέ­δο συνε­λή­φθη δύο φορές στο πρό­σφα­το παρελ­θόν. Πρό­σφα­τα μετά από καταγ­γε­λία για  «ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία»  από τη σύντρο­φό του (η ίδια στη συνέ­χει δήλω­σε ότι ήταν μια πρά­ξη ζηλο­τυ­πί­ας) και παλαιό­τε­ρα μετά από καταγ­γε­λία για βιασμό.

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο