Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγριογούρουνα έκοβαν … βόλτες σε Καλαμαριά και Χαριλάου, αναζητώντας για τροφή μέσα στο κρύο

Αγριο­γού­ρου­να έκα­ναν την εμφά­νι­σή τους τις τελευ­ταί­ες ώρες στον Άγιο Ιωάν­νη Καλα­μα­ριάς και στην περιο­χή Χαρι­λά­ου, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ανα­ζη­τώ­ντας για τρο­φή μέσα στο κρύο.

Δύο αγριο­γού­ρου­να εντο­πί­στη­καν σήμε­ρα το πρωί επί της οδού Παπα­τσε­χι­λί­δη στην Καλα­μα­ριά, με τον δήμαρ­χο Γιάν­νη Δαρ­δα­μα­νέ­λη να δηλώ­νει πως επι­κοι­νώ­νη­σε με το δασαρ­χείο «καθώς τα συγκε­κρι­μέ­να ζώα ανή­κουν στην άγρια πανί­δα και σίγου­ρα δεν μπο­ρού­με να μεί­νου­με απλοί παρα­τη­ρη­τές. Είναι η δεύ­τε­ρη φορά που αγριο­γού­ρου­να κάνουν την εμφά­νι­σή τους στην περιο­χή μας. Πριν δύο χρό­νια εντο­πί­σα­με ένα στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Κόδρα και δύο πέρυ­σι στον Άγιο Παντελεήμονα».

Το δασαρ­χείο δια­βε­βαί­ω­σε τον δήμο Καλα­μα­ριάς ότι θα στεί­λει κλι­μά­κιο προ­κει­μέ­νου να τα εντο­πί­σει, ενώ μέχρι τότε συμ­βού­λε­ψε να μαζευ­τούν οι τρο­φές που υπάρ­χουν σε πυλω­τές για τα αδέ­σπο­τα ζώα, αλλά και τα σκου­πί­δια, δεδο­μέ­νου ότι τα αγριο­γού­ρου­να έχουν ισχυ­ρή όσφρη­ση και ανα­ζη­τούν τρο­φή, αλλά και να μην τα πλη­σιά­ζουν οι πολίτες.

Επί­σης, λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα, κάτοι­κοι της περιο­χής Χαρι­λά­ου, στη συμ­βο­λή των οδών Ανα­ξι­μάν­δρου με Πελο­πί­δου, εντό­πι­σαν ένα κοπά­δι με πέντε — έξι αγριο­γού­ρου­να να κινεί­ται στην περιο­χή ψάχνο­ντας για τροφή.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο