Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αδέσποτη σφαίρα μέσα σε σπίτι οικογένειας στο Καματερό

Αδέ­σπο­τη σφαί­ρα εντο­πί­στη­κε από άνδρα μέσα σε δωμά­τιο του σπι­τιού που δια­μέ­νει με την οικο­γέ­νειά του, στο Καματερό.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την ΕΛΑΣ, την περα­σμέ­νη Κυρια­κή, 22 Μαϊ­ου, ο άνδρας δια­πί­στω­σε ότι το τζά­μι του παρα­θύ­ρου ενός δωμα­τί­ου ήταν σπα­σμέ­νο και αμέ­σως μετά είδε μία σφαί­ρα στο πάτωμα.

Στη συνέ­χεια ειδο­ποί­η­σε την Αστυ­νο­μία που έσπευ­σε στο σημείο, ενώ διε­νερ­γεί έρευ­να για το περιστατικό.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο