Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΕΚ — ΠΑΟΚ: Σήμερα στις 20:30 ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

Μετα­ξύ… συγ­γε­νών και φίλων, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα διεκ­δι­κή­σουν το τρό­παιο του Κυπέλ­λου Ελλά­δας, σε παι­χνί­δι που, πέρα­σε από πολ­λά… κύμα­τα, αλλά τελι­κά θα διε­ξα­χθεί στο Παν­θεσ­σα­λι­κό Στά­διο του Βόλου την Τετάρ­τη 24 Μαΐ­ου στις 20:30.  

Για έβδο­μη φορά στην Ιστο­ρία τους, οι δυο ομά­δες θα βρε­θούν αντί­πα­λες, στον 68ο τελι­κό του Κυπέλ­λου Ελλά­δας. Όποια κι αν κατα­κτή­σει το τρό­παιο, θα δια­τα­ρά­ξει την από­λυ­τη ισορ­ρο­πία που υπάρ­χει στις μέχρι τώρα ανα­με­τρή­σεις τους.

Μάλι­στα αυτή θα είναι η τέταρ­τη συνά­ντη­σή τους τα τελευ­ταία επτά χρό­νια, αφού από το 2017 έως το 2019 ήταν το στα­θε­ρό ζευ­γά­ρι του τελι­κού. Ο ΠΑΟΚ κέρ­δι­σε και τους τρεις αυτούς τελι­κούς, ενώ η ΑΕΚ είχε επι­κρα­τή­σει στους τρεις πρώ­τους (1939, 1978 και 1983). Βέβαια, ουδείς θέλει να θυμά­ται τον τελι­κό του 2017, στο ίδιο γήπε­δο, που σημα­δεύ­τη­κε από πολύ σοβα­ρά επεισόδια.

Οι «κιτρι­νό­μαυ­ροι» θα είναι φινα­λίστ για 27η φορά και μάλι­στα για έκτη τα τελευ­ταία οκτώ χρό­νια, αφού από το 2016 και μετά έχουν λεί­ψει μόνο από δύο τελι­κούς, το 2021 και το 2022. Για τους «ασπρό­μαυ­ρους» θα είναι ο 23ος τελι­κός και ο έκτος τα επτά τελευ­ταία χρό­νια, αφού από το 2017 μέχρι και την τρέ­χου­σα σεζόν δεν ήταν φινα­λίστ μόνο το 2020, οπό­τε απο­κλεί­στη­καν από τον Ολυ­μπια­κό στα ημιτελικά.

Οι δυο φινα­λίστ, πέραν του τρο­παί­ου, έχουν κι άλλους λόγους να θέλουν να φτά­σουν στη νίκη. Για την ομά­δα του Ματί­ας Αλμέι­δα, έπει­τα από την κατά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος, 13ου στην ιστο­ρία της και πρώ­του από το 2018, δίνε­ται μια πρώ­της τάξε­ως ευκαι­ρία να φτά­σει στο πρώ­το νταμπλ από το 1983. Για την ομά­δα του Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου, είναι μια ευκαι­ρία να «κλέ­ψει» το εισι­τή­ριο για τα προ­κρι­μα­τι­κά του Europa League από τον Ολυ­μπια­κό, ο οποί­ος τερ­μά­τι­σε τρί­τος στη Super League, «υπο­βι­βά­ζο­ντας» τους «ερυ­θρό­λευ­κους» σε αυτά του Conference League.

Στην τρέ­χου­σα σεζόν, οι δυο ομά­δες ανα­με­τρή­θη­καν ήδη τέσ­σε­ρις φορές, σε Super League και PlayOff. Στην κανο­νι­κή διάρ­κεια του πρω­τα­θλή­μα­τος, μοι­ρά­στη­καν τις νίκες στις έδρες τους και μάλι­στα με το ίδιο σκορ: 2–0 στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια (30/10/2022, 36’ Λιβάι Γκαρ­σία, 61’ Μιγιάτ Γκα­τσί­νο­βιτς), 2–0 και στην Τού­μπα (19/2/2023, 14’ Κάλεντ Νάρεϊ, 62’ Κων­στα­ντί­νος Κου­λιε­ρά­κης). Στο μίνι πρω­τά­θλη­μα, η «Ενω­ση» πέρα­σε νικη­φό­ρα από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη (2/4/2023) με το γκολ του Σέρ­χιο Αρα­ού­χο (81’) ενώ θριάμ­βευ­σε με 4–0 στην OPAP Arena στις 26/4/2023 (21’ Στί­βεν Τσού­μπερ, 24’ Αρολντ Μου­κου­ντί, 77’ Λιβάι Γκαρ­σία, 86’ Πάο­λο Φερνάντες).

Στο αγω­νι­στι­κό κομ­μά­τι, ο Αλμέι­δα πέραν της δεδο­μέ­νης εδώ και αρκε­τές εβδο­μά­δες απου­σί­ας του αρχη­γού Σέρ­χιο Αρα­ού­χο, δεν αντι­με­τω­πί­ζει άλλα προ­βλή­μα­τα. Υπάρ­χει, πάντως, το δίλημ­μα για το αν θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει την «ενδε­κά­δα Κυπέλ­λου» ή θα κάνει μία… μίξη. Από την άλλη, ο Λου­τσέ­σκου πονο­κε­φα­λιά­ζει για την — επί­σης εδώ και και­ρό — απου­σία του Κάλεντ Νάρεϊ. Σημα­ντι­κό πρό­βλη­μα απο­τε­λεί και η μη δια­θε­σι­μό­τη­τα του Νέλ­σον Ολι­βέι­ρα, ενώ Ιβαν Νάσμπεργκ και Ομάρ Ελ Καντου­ρί υπο­λο­γί­ζο­νται μεν, έχο­ντας χάσει αρκε­τές προ­πο­νή­σεις δε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο