Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΘΗΝΑ: Ηχηρό μήνυμα από τα Προπύλαια — «Η συμφωνία τώρα να αποσυρθεί, έξω οι Βάσεις και οι Αμερικανοί»

Να ακυ­ρω­θεί τώρα η  Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις απαι­τούν χιλιά­δες δια­δη­λω­τές που έχουν κατα­κλύ­σει τα Προπύλαια.

Στο βήμα αυτή την ώρα  ο Κώστας Δέμος, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Φυσι­κού Αθήνας.

«Εμείς δεν υπο­γρά­φου­με τη Συμ­φω­νία, έξω τώρα η λυκο­συμ­μα­χία», «Δώστε λεφτά για υγεία και παι­δεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφα­γεία», φωνά­ζουν οι διαδηλωτές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο