Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθλιότητα από το ΑΠΕ: Κατάφερε να μην πει λέξη για το ΚΚΕ στο ρεπορτάζ για την πορεία του Πολυτεχνείου!

Ούτε μια ανα­φο­ρά δεν γίνε­ται στο ρεπορ­τάζ του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων για την πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου, στα μαζι­κό­τα­τα μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στα οποία συμ­με­τεί­χαν χιλιά­δες άνθρω­ποι. Αν μη τι άλλο μιλά­με για κατόρ­θω­μα… αθλιό­τη­τας εκ μέρους του ΑΠΕ!

Στο ίδιο ρεπορ­τάζ μάλι­στα δεν γίνε­ται επί­σης καμία ανα­φο­ρά ούτε στο ΠΑΜΕ, άλλους μαζι­κούς φορείς που συμ­με­τεί­χαν στην μεγα­λειώ­δη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­δή­λω­ση στην πρε­σβεία των ΗΠΑ.

Αυτήν την πρα­κτι­κή του ΑΠΕ κατήγ­γει­λε με ανάρ­τη­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ στο twitter που επισημαίνει:

«Το @amna_news κατά­φε­ρε να εξα­φα­νί­σει από το ρεπορ­τάζ του για την πορεία του #Πολυ­τε­χνεί­ου, που ανα­πα­ρά­γε­ται κι από άλλα ΜΜΕ, τα μπλοκ του ΚΚΕ & της ΚΝΕ που ήταν τα μαζι­κό­τε­ρα των τελευ­ταί­ων χρό­νων & πιο μαζι­κά από το σύνο­λο όλων των άλλων που ανα­φέ­ρο­νται στο δημο­σί­ευ­μα. Αίσχος!».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο