Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακόμη ένας Παλαιστίνιος που είχε τραυματιστεί από τα ισραηλινά πυρά υπέκυψε στα τραύματά του

Υπέ­κυ­ψε σήμε­ρα στα τραύ­μα­τά του ένας Παλαι­στί­νιος που είχε τραυ­μα­τι­στεί τον Μάιο στη Λωρί­δα της Γάζας από τα πυρά του ισραη­λι­νού στρα­τού στη διάρ­κεια των δια­δη­λώ­σε­ων κατά μήκος του τεί­χους που χωρί­ζει τον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα από το Ισρα­ήλ, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγείας.

Ο άνδρας «υπέ­κυ­ψε την Τετάρ­τη στα τραύ­μα­τα που υπέ­στη από τις σφαί­ρες των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων κατο­χής στις 14 Μαΐ­ου ανα­το­λι­κά της Χαν Γιου­νές», ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Λωρί­δας της Γάζας.

Του­λά­χι­στον 133 Παλαι­στί­νιοι δολο­φο­νή­θη­καν από τα ισραη­λι­νά πυρά από την έναρ­ξη των δια­δη­λώ­σε­ων κατά μήκος του τεί­χους που χωρί­ζει το Ισρα­ήλ από τη Γάζα στις 30 Μαρτίου.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι οι τραυ­μα­τί­ες ξεπερ­νούν τις 12.000 εκ των οποί­ων περισ­σό­τε­ροι από 300 σε σοβα­ρή κατά­στα­ση. Ανά­με­σά τους πολ­λά παι­διά. Δεν υπάρ­χει κανείς νεκρός ή τραυ­μα­τί­ας Ισραηλινός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο