Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλέκος Πούλος: Θα σε τραγουδήσω, Ελλάδα

Θέλω να σε δοξά­σω, Ελλάδα,
με τον Οδυσσέα,
που πέτα­ξες απ’ την Ακρόπολη,
με τον Κολοκοτρώνη,
που στα κάτερ­γά σου αμπάρωσες,
με τον Καραϊ­σκά­κη, που δολοφόνησες,
με τον Νικη­τα­ρά να ζητιανεύει
έξω απ’ τις εκκλη­σιές των Πατριαρχών,
με τους ματω­μέ­νους κλέ­φτες κι αρματολούς
να τους σέρνουν
οι Φανα­ριώ­τες στα φαράγ­για τους.

Θέλω να σε τρα­γου­δή­σω, Ελλάδα,
στης Μακρο­νή­σου τα βράχια,
στης Και­σα­ρια­νής τους μαντρότοιχους,
στις επάλ­ξεις της υπο­τα­γής σου
στων Κόχραν, Μαυ­ρο­κορ­δά­των, Φαβιέρων,
που δια­κό­σια χρό­νια σε εποπτεύουν
με ξαμο­λη­μέ­νους γύπες να σε νανουρίζουν,
οδη­γώ­ντας το προ­σκύ­νη­μά σου
στις λεγε­ώ­νες της προστυχιάς.

Θα σε τρα­γου­δή­σω, Ελλά­δα, δυνατά,
με των ραγιά­δων τις φωνές,
με των κολ­λή­γων τις υψω­μέ­νες γροθιές,
με των ανταρ­τών τα τραγούδια
και με τα στή­θη γεμάτα
αγά­πη για την πατρίδα.
Και όλοι εμείς, του λαού σου οι κραυγές,
με την ανε­πί­δο­τη ακό­μη οργή μας,
κατά­στη­θα θα χτυπήσουμε
την υπο­δού­λω­ση που μας ντροπιάζει
κι έχου­με έτοι­μο το μονοπάτι
να σε περ­πα­τή­σου­με χωρίς αλυσίδες
ως εκεί που σημάδεψαν
ποτά­μια αίματος,
Ελλά­δα, να είσαι.

Αλέ­κος Πούλος
25-03-2021

 

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο