Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Ο Φρ. Μπελέρης νίκησε στις δημοτικές εκλογές για το δήμο Χιμάρας

Νικη­τής ανα­δεί­χθη­κε στις δημο­τι­κές εκλο­γές για το δήμο Χιμά­ρας, ο Φρέ­ντυς Μπε­λέ­ρης, ο οποί­ος έδι­νε μάχη σώμα με σώμα από την πρώ­τη κάλ­πη μέχρι και την τελευ­ταία την 36η .

Επί­σης στις εκλο­γές .στο δήμο Φοι­νί­κης νικη­τής είναι ο υπο­ψή­φιος του Κόμ­μα­τος των Ελλή­νων για το Μέλ­λον (ΜΕΓΑ) σε συνα­σπι­σμό με το κυβερ­νών Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα , Ρωμαί­ος Τσά­κου­λης με 41 % των ψήφων ένα­ντι 29 % αντί­στοι­χα που πήραν οι δύο αντί­πα­λοί του.

Στο δήμο Δρό­πο­λης νικη­τής με 80% των ψήφων είναι ο υπο­ψή­φιος του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος, Δημη­τρά­κης Τόλης

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο