Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλλάζει ο καιρός — Τοπικές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται παρου­σιά­σει ο και­ρός σήμε­ρα κυρί­ως στα κεντρι­κά, ανα­το­λι­κά και βόρεια τμή­μα­τα της χώρας, όπου θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr, πτώ­ση θα κατα­γρά­ψει η θερ­μο­κρα­σία, κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και νότια.

Οι σημα­ντι­κό­τε­ρες βρο­χο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται στην Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, στη Χαλ­κι­δι­κή, στην Κεντρι­κή Στε­ρεά, στην Εύβοια, στις Σπο­ρά­δες και στην Ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο. Το ανα­με­νό­με­νο επει­σό­διο είναι Κατη­γο­ρί­ας 1 όσον αφο­ρά τον Δεί­κτη Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας Επει­σο­δί­ου Βρο­χό­πτω­σης (Regional Precipitation Index — RPI) του meteo.

Από αργά το βρά­δυ της Τετάρ­της και κατά τη διάρ­κεια της νύχτας προς Πέμ­πτη τα φαι­νό­με­να στη Χαλ­κι­δι­κή, στη Θεσ­σα­λία, στις Σπο­ρά­δες, στην Εύβοια και σε τμή­μα­τα της Στε­ρε­άς θα ενταθούν.

Αναλυτική πρόβλεψη της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Από το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Βελ­τί­ω­ση ανα­μέ­νε­ται στη δυτι­κή Μακε­δο­νία από τη νύχτα.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4, στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 5 και από το βρά­δυ έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα αυξη­θούν και στα ηπει­ρω­τι­κά θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και από το από­γευ­μα στο Ιόνιο βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 27 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως από τις μεσημ­βρι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να στη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες και τη βόρεια Εύβοια θα ενταθούν.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ και στις Σπο­ρά­δες έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 27 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις, κατά τόπους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στην Κρή­τη μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και από το από­γευ­μα στις Κυκλά­δες τοπι­κά 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 27 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Στα Δωδε­κά­νη­σα γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώ­σεις το πρωί. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις που από το από­γευ­μα θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν στα βόρεια τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Βόρειοι 4 με 5 μπο­φόρ και στα Δωδε­κά­νη­σα βορειο­δυ­τι­κοί έως 6 μπο­φόρ. Από το βρά­δυ στα βόρεια βορειο­α­να­το­λι­κοί έως 6 μποφόρ

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 27 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις, κατά τόπους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες από το μεση­μέ­ρι. Το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να στα βόρεια θα ενταθούν.

Ανε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 και το βρά­δυ έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το μεση­μέ­ρι θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες κυρί­ως στα βόρεια.

Ανε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 26 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και από το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ και πρό­σκαι­ρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο