Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλλάζει σήμερα, Κυριακή 26 Μάρτη, η ώρα: Μια ώρα μπροστά οι δείκτες

Σήμε­ρα, Κυρια­κή 26 Μαρ­τί­ου 2023, θα αλλά­ξει η ώρα με τα ρολό­για να γυρί­ζουν μία ώρα μπρο­στά καθώς θα περά­σου­με στη θερι­νή ζώνη.

Η ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Ενέρ­γειας και Περιβάλλοντος:

«Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής 26 Μαρ­τί­ου λήγει το χει­με­ρι­νό ωρά­ριο και θα πρέ­πει να μετα­κι­νή­σου­με τους δεί­κτες των ρολο­γιών μία ώρα μπρο­στά. Δηλα­δή το ξημέ­ρω­μα της Κυρια­κής στις 03:00 τα ρολό­για μας θα πρέ­πει να δεί­χνουν 04:00».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο