Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμετανόητο, προκλητικό, ναζιστικό κάθαρμα

Αμετανόητο, προκλητικό, ναζιστικό κάθαρμα.

Υμνη­τής του Χίτλερ και του Μετα­ξά, του Πατ­τα­κού και του Φράνκο.

Τον βλέ­πεις κι’ ανα­ρω­τιέ­σαι: Από ποιον τάφο ξεπή­δη­σε αυτός ο βρυ­κό­λα­κας; Τι δου­λειά έχει στον 21ο αιώ­να αυτό το ελλη­νό­φω­νο χιτλεροειδές;

Αλλά δεν φταί­ει ο Κ. Πλεύ­ρης. Φταί­νε αυτοί που τόσα χρό­νια του έδι­ναν βήμα να προ­πα­γαν­δί­ζει τις εγκλη­μα­τι­κές του ιδέ­ες. Φταί­νε οι τηλε­ο­πτι­κοί σταθ­μοί που πρό­βα­λαν αυτό το ναζι­στι­κό ερεί­πιο ως τάχα μου «ιδε­ο­λό­γο». Φταί­νε κάτι Γεωρ­γιά­δη­δες – σημε­ρι­νοί υπουρ­γοί – που λίγα χρό­νια πριν μοι­ρα­ζό­ντου­σαν το ίδιο στού­ντιο με δαύ­τους, δια­φη­μί­ζο­ντας την αρρω­στη­μέ­νη ναζι­στι­κή πρα­μά­τεια τους…

Από το Facebook του «Ατέ­χνως»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο