Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβλήθηκε για το Δεκέμβριο η δίκη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου

Ανα­βο­λή για τις 15 Δεκεμ­βρί­ου 2023 έδω­σε το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο στη δίκη για την υπό­θε­ση του άγριου θανά­του του ακτι­βι­στή Ζακ Κωστό­που­λου τον Σεπτέμ­βριο του 2018, στο κέντρο της Αθήνας.

Η δίκη ανα­βλή­θη­κε, έπει­τα από αίτη­μα του κατη­γο­ρού­με­νου μεσί­τη Αθα­να­σί­ου Χορ­τα­ριά, που ήταν και παρών στο εδώ­λιο. Απών από το δικα­στή­ριο ήταν ο έτε­ρος κατη­γο­ρού­με­νος 80χρονος κοσμη­μα­το­πώ­λης Σπυ­ρί­δων Δημόπουλος.

Οι δύο κατα­στη­μα­τάρ­χες είναι κατη­γο­ρού­με­νοι για θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη και σε πρώ­το βαθ­μό κατα­δι­κά­στη­καν σε κάθειρ­ξη 10 ετών ο καθένας.

Από την πλευ­ρά του θύμα­τος, παρών στο δικα­στή­ριο ήταν ο αδελ­φός του 33χρονου ακτιβιστή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο