Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον ανασχηματισμό

Το νέο κυβερ­νη­τι­κό σχή­μα του κ. Τσί­πρα, ένα κρά­μα παλιών και νέων, όλων δοκι­μα­σμέ­νων στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των μνη­μο­νια­κών κυβερ­νή­σε­ων των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έχει συγκε­κρι­μέ­νο χαρ­το­φυ­λά­κιο: Το “μετα­μνη­μο­νια­κό μνη­μό­νιο” και τα μέτρα που αυτό φέρ­νει. Γι’ αυτό και δεν πρό­κει­ται ούτε να απο­προ­σα­να­το­λί­σει ούτε να εκτο­νώ­σει τη δικαιο­λο­γη­μέ­νη δυσα­ρέ­σκεια του λαού μας.

Ανα­σχη­μα­τι­σμός ανα­κύ­κλω­σης προ­σώ­πων: Η σύν­θε­ση της νέας κυβέρ­νη­σης και οι αλλαγές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο