Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοίχτε καλέ, θέλω να πληρώσω…

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Στις δύσκο­λες μέρες που ζού­με, μπο­ρεί να πανι­κο­βαλ­λό­μα­στε και να τρέ­χου­με σε σού­περ μάρ­κετ, ψιλι­κα­τζί­κα, βεν­ζι­νά­δι­κα και ΑΤΜ, να είμα­στε εύπι­στοι, δε χάσα­με όμως το χιού­μορ και τη διά­θε­ση αυτο­σαρ­κα­σμου. Πάμπολ­λα τα ποστ που σατι­ρί­ζουν τα όσα συμ­βαί­νουν.  Ας απο­λαύ­σου­με μερικά.

1
3

 

2

 

4

 

5

 

7

 

9

 

10

 

12

 

13

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο