Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοιξιάτικο «ροζ φεγγάρι» απόψε

«Ροζ φεγ­γά­ρι» ονο­μά­ζε­ται η παν­σέ­λη­νος του Απρι­λί­ου που θα σημειω­θεί σήμε­ρα Παρα­σκευή. Στην χώρα μας η ροζ παν­σέ­λη­νος θα είναι ορα­τή στις 02:12 τα ξημε­ρώ­μα­τα, λίγο αργά μεν αλλά ιδα­νι­κή για αρκε­τούς αφού αύριο είναι Σάββατο.

Παρά το χρω­μα­τι­στό του όνο­μα, το φεγ­γά­ρι δεν θα βαφτεί ροζ. Ο χαρα­κτη­ρι­σμός «ροζ φεγ­γά­ρι» προ­έρ­χε­ται από το χρώ­μα του άνθους ενός λου­λου­διού που ανθεί αυτή την επο­χή στη Βόρεια Αμε­ρι­κή. Σε κάθε παν­σέ­λη­νο δίδε­ται ένα ψευ­δώ­νυ­μο που συχνά οι ρίζες του εντο­πί­ζο­νται εκα­το­ντά­δες χρό­νια πριν, ανά­με­σα στους ιθα­γε­νείς ή στους πρώ­τους Ευρω­παί­ους που κατέ­κτη­σαν την Αμε­ρι­κή. Το φεγ­γά­ρι μπο­ρεί να φαί­νε­ται κίτρι­νο, πορ­το­κα­λί ή ακό­μα και κόκ­κι­νο, ανά­λο­γα με τις συνθήκες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο