Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιφασιστική Νίκη: Σήμερα στις 8 μ.μ η εκδήλωση στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα

Εκδή­λω­ση για τα 77 χρό­νια από την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών την 9η Μάη του 1945 διορ­γα­νώ­νουν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 9 Μάη η ΤΕ Νότιου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ και η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ στο μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλλιθέα.

Θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις στις 8 μ.μ. και θα μιλή­σει η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο